Bắt đầu chương trình thử nghiệm của bạn ngay hôm nay

Tính minh bạch

Đánh giá và bảo vệ chuỗi cung ứng của bạn bằng các cuộc kiểm tra cơ sở linh hoạt.

Yêu cầu một bản demo

 

Ngăn ngừa Hành động Lao động Cưỡng bức

 

Tuân thủ Luật pháp Quốc tế

 

Ngăn chặn các Nhà thầu phụ Trái phép

Audit report with results on tablet

Khám phá các vấn đề tiềm ẩn… trước khi quá muộn

 

Xác định các rủi ro tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng của bạn và đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn của công ty trước khi đặt hàng mới. Các đánh giá chuẩn hóa sẽ đảm bảo tính nhất quán và hạn chế tính chủ quan của quá trình. Tất cả các báo cáo đều có sẵn trong thời gian thực với điểm số tổng thể và điểm số từng phần rõ ràng.

Sắp xếp các nhà cung cấp & nhiệm vụ CSR

Pivot88 cung cấp các công cụ sửa chữa khác nhau nhằm thúc đẩy sự hợp tác và tính minh bạch với các nhà cung cấp.

  • Chặn đứng vòng lặp không tuân thủ
  • Dễ dàng kích hoạt Báo cáo 8D
  • Đo lường mức độ thành công của các Kế hoạch hành động khắc phục
  • Đặt lịch kiểm toán theo dõi
Viewing digital NCR requests and reports
supply chain relationships dashboard and chain of custody map

Mở rộng khả năng hiển thị & hợp lý hóa kết nối nhà cung cấp

 

Có được cái nhìn sâu sắc hơn về các mối quan hệ công ty phức tạp, nhiều tầng bậc, mối quan hệ mà xác định chuỗi cung ứng của bạn trong khi vẫn đảm bảo tất cả các đối tác của bạn đều tuân thủ.

Xác minh địa điểm mà bạn có thể tin cậy

 

Nắm bắt địa điểm của các cuộc kiểm tra trong suốt quá trình, theo dõi lộ trình hoàn thành trên bản đồ tương tác để dễ dàng theo dõi tiến độ và phát hiện ra bất kỳ sự thiếu nhất quán nào. 

Map of auditor location in digital audit report
Quality system audit checklist and auditor

Xây dựng và quản lý danh sách kiểm tra của riêng bạn

Hoàn toàn tùy chỉnh báo cáo kiểm toán bằng cách xây dựng danh sách kiểm tra của riêng bạn. Cấu hình mọi thứ từ giá trị điểm và màu sắc đến hình ảnh và nhận xét. Bạn có thể dễ dàng thêm ảnh và văn bản tham chiếu để hướng dẫn người đánh giá.

Quản lý & Kiểm tra lại

Truy cập trang tổng quan kiểm toán của chúng tôi để biết tổng quan chi tiết về kết quả của công ty với các liên kết nhanh để xem, in và chia sẻ báo cáo đầy đủ.

Manage audits page with print function

 

Ngày hết hạn kiểm toán

có thể được tự động hóa dựa trên điểm đánh giá, và xếp loại cùng trạng thái giúp dễ dàng xác định và quản lý chúng.

 

Thông báo

có thể được cài đặt để nhắc nhở các bên liên quan về những thời hạn sắp tới và lên kế hoạch cho các cuộc kiểm toán lại.

Bạn đã sẵn sàng thể hiện sự minh bạch của mình và giành sự tin tưởng của người tiêu dùng chưa?

 

Yêu cầu một bản demo miễn phí