Bắt đầu chương trình thử nghiệm của bạn ngay hôm nay

Thông tin chuyên sâu

Giám sát hiệu suất của các nhà cung cấp và dây chuyền sản xuất trong thời gian thực.

Yêu cầu một bản demo

 

Đánh giá thời gian thực

Tất cả dữ liệu ghi nhận được được sử dụng để tạo các báo cáo và phân tích thú vị và thông minh trong thời gian thực. Bạn sẽ có được thông tin khi bạn cần nhất!

 

Phù hợp với bạn

Trang tổng quan linh hoạt cho phép người dùng tạo chế độ xem tùy chỉnh những dữ liệu phù hợp nhất với họ.

 

Phân tích chuyên sâu

Lọc và khám phá để tìm ra nguyên nhân gốc rễ và nhưng lỗ hổng trong quá trình để dự đoán và ngăn ngừa sự tái phát.

Hơn 60 Biểu đồ phân tích & Công cụ tạo báo cáo sống động

Tablet with analytics dashboard export function

 

Hiểu vũ trụ của bạn

Khả năng hiển thị rõ ràng về khối lượng đơn đặt hàng, kiểu dáng, đơn vị và giá FOB theo nhà cung cấp và khu vực.  Có được thông tin chi tiết về khối lượng và kết quả giám định.

 

Xếp hạng cơ sở nhà cung cấp của bạn và xác thực sự tuân thủ

Xếp hạng các nhà cung cấp của bạn với thông tin chi tiết về tỷ lệ đạt và không đạt của họ và đảm bảo rằng tất cả hàng hóa đều được kiểm tra trước khi giao hàng.

 

Hướng tới việc cải tiến quy trình

Xác định các khuyết tật chính do nhà cung cấp phát hiện ra và kiểm tra chi tiết mỗi sản phẩm để giúp cải thiện chất lượng tổng thể ở các khu vực yếu hơn.

 

Truy cập dữ liệu về nhà cung cấp, đơn đặt hàng, dữ liệu giám định và khuyết tật

Cài đặt cấu hình và xuất dữ liệu thô sang excel để thực hiện phân tích sâu hơn về dữ liệu nhà cung cấp, quy trình giám định và khuyết tật.

Biến công cụ thành của riêng bạn

 

Lưu các bộ lọc yêu thích của bạn và tùy chỉnh hiển thị biểu đồ để tăng hiệu quả làm việc. Điều chỉnh các chú giải và thay đổi lựa chọn biểu đồ để nhanh chóng nhận được thông tin bạn tìm kiếm!

Collage business woman using laptop selecting creating favorites list

Và không dừng lại ở đó ...

Pivot88 Factory Dashboard

Bảng điều khiển nhà máy

 • Có được thông tin chuyên sâu hữu dụng dựa trên kết quả đạt / không đạt và các khuyết tật được ghi nhận trực tiếp trên bản phác thảo sản phẩm.

 • Nhiều lựa chọn xem dữ liệu thời gian thực có sẵn, cho dù bạn muốn có cái nhìn tổng quan về sản xuất và chất lượng, phân tích khuyết tật, biểu đồ nhiệt về khuyết tật hay con người & năng suất.

 • Tất cả các tính năng này với các bộ lọc dễ sử dụng và khả năng chọn thời gian nhanh chóng.

Cockpit

 • Để có trải nghiệm cá nhân hơn, Cockpit của Pivot88 cung cấp giải pháp kinh doanh thông minh phù hợp, cho bạn thông tin chiến lược chuyên sâu về chất lượng và hoạt động tuân thủ của bạn.

 • Giao diện tương tác và trực quan của chúng tôi cho phép bạn lọc và đi sâu tìm hiểu thông tin mà bạn quan tâm.
 • Hợp nhất dữ liệu Pivot88 cùng các nguồn thông tin khác để tạo nên công cụ báo cáo bạn cần.

Pivot88 Cockpit

And it doesn't stop there...

Pivot88 Factory Dashboard

Factory Dashboard

 • Gain powerful insights based on pass/fail results and defects captured directly on product sketches.

 • Many real-time data view options are available, whether you want an overview of production & quality, defect analysis, defect heat map or people & productivity.

 • All this with easy-to-use filters and quick date selectors.

Find out more!
Pivot88 Cockpit

Cockpit

 • For a more customized experience, Cockpit by Pivot88 provides a tailored business intelligence solution, offering you deep strategic insight into your quality & compliance operations.

 • Our visually immersive and interactive interface allows you to filter and drill down into information of interest.
 • Consolidate Pivot88 data and other sources to create the reporting tools you need. 

Find out more!

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình số hóa với Pivot88?

Khám phá tất cả những gì Pivot88 cung cấp với một bản demo miễn phí!

Yêu cầu một bản demo