Bắt đầu chương trình thử nghiệm của bạn ngay hôm nay

Tích hợp

Hoàn thiện hệ thống hiện có của bạn nhờ vào tích hợp 2 chiều của chúng tôi.
Yêu cầu một bản demo
Data connection concept

Chia sẻ dữ liệu trong toàn bộ tổ chức của bạn & đến người tiêu dùng cuối của bạn.

Pivot88 connecting systems
Data output is shared among various teams

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ ánh xạ dữ liệu giữa các hệ thống, cung cấp dịch vụ tích hợp hoặc giúp đỡ đội ngũ của bạn kết nối trực tiếp với API.

  • Kết nối với các hệ thống hiện có (ERP, PLM, PIM, v.v.)
  • Tận dụng dữ liệu và hệ thống hiện có (bên thứ ba, nhà cung cấp, v.v.)
  • Đáp ứng tất cả các cấp độ trưởng thành chuyển đổi số (REST api, tích hợp tệp phẳng, tải file excel, thu thập dữ liệu, v.v.)

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Trò chuyện với một trong những Chuyên gia của chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi