Bắt đầu chương trình thử nghiệm của bạn ngay hôm nay

Bài kiểm tra

Kiểm tra để đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất từ khi ​​phát triển đến khi đưa ra thị trường.

Yêu cầu một bản demo

 

Số hóa các Yêu cầu & Báo cáo Kiểm tra

 

Xác minh việc Tuân thủ Quy định

 

Tích hợp với Phòng thí nghiệm Toàn cầu

Xây dựng & quản lý một thư viện bài kiểm tra đầy đủ

 

Dễ dàng tạo và quản lý thư viện bài kiểm tra chi tiết, giúp bạn tự động liên kết các bài kiểm tra với các yêu cầu và báo cáo của phòng thí nghiệm. Hợp lý hóa quy trình kiểm tra của bạn trong khi vẫn đảm bảo các báo cáo của mình chính xác, toàn diện và phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. 

Lab test details digital library
Building lab test request to supplier

Khởi đầu các yêu cầu kiểm tra trong phòng thí nghiệm một cách dễ dàng

 

Khởi đầu quy trình kiểm tra trong phòng thí nghiệm với nhà cung cấp hoặc bên thứ 3 bằng biểu mẫu web đơn giản, thân thiện với người dùng của chúng tôi để tạo và thêm tất cả dữ liệu báo cáo kiểm tra trong phòng thí nghiệm cần thiết. Các tài liệu và hình ảnh có thể được đính kèm để tải xuống và xem xét lại nhanh chóng, cung cấp một cái nhìn rõ ràng và đầy đủ về kết quả kiểm tra.

Báo cáo Kiểm tra Phòng thí nghiệm không lỗi, rõ ràng, được tiêu chuẩn hóa

 

Các báo cáo được chuẩn hóa và có cấu trúc đẹp mắt của chúng tôi mang đến khả năng xem rõ và nhất quán về chi tiết kiểm tra, kết quả kiểm tra, ảnh, nhận xét, v.v, đảm bảo người dùng nắm được toàn bộ thông tin họ cần ở định dạng dễ đọc, sẵn sàng để in ra và chia sẻ. 

Clear lab test report review
Configurable lab test process

Tính linh hoạt & cấu hình phù hợp với nhu cầu của bạn

 

Cho dù bạn muốn kết nối trực tiếp với phòng thí nghiệm thông qua tích hợp hoặc xuất dữ liệu hay tạo và hoàn thành báo cáo kiểm tra phòng thí nghiệm trực tiếp trong hệ thống của chúng tôi, thì nền tảng của chúng tôi đều cung cấp tính linh hoạt và cấu hình cần thiết để phù hợp với nhu cầu và quy trình cụ thể của bạn.

Luôn cập nhật thông tin & kiểm soát

 

Nhận thông báo theo thời gian thực ở mọi bước trong quy trình, đảm bảo bạn luôn cập nhật và theo sát công việc. Từ khi bắt đầu yêu cầu kiểm tra đến khi hoàn thành và phê duyệt báo cáo kiểm tra trong phòng thí nghiệm, hệ thống của chúng tôi giúp bạn luôn được thông báo và kiểm soát từng bước trong quy trình thực hiện này.

Real-time lab test notifications
Lab tech testing product for compliance

Tất cả dữ liệu kiểm tra phòng thí nghiệm của bạn đều ở một nơi

 

Hưởng lợi từ bảng điều khiển thống nhất và toàn diện bao gồm cả dữ liệu báo cáo kiểm tra trong phòng thí nghiệm, dữ liệu kiểm tra riêng lẻ và báo cáo ở định dạng PDF với các tùy chọn sàng lọc và truy cập dễ dàng. Giảm chi phí liên quan đến các kiểm tra trong phòng thí nghiệm và các kiểm tra lại không cần thiết trong trường hợp thời gian tồn tại của bài kiểm tra không được tối đa hóa. 

Bạn đã sẵn sàng để có cái nhìn toàn diện về kiểm tra nguyên liệu thô & thành phẩm của mình chưa?

 

Liên hệ với chúng tôi