Bắt đầu chương trình thử nghiệm của bạn ngay hôm nay

DaaS

Hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu rõ về dữ liệu của mình!
Yêu cầu một bản demo
Man sitting on column

Chúng ta đang sống trong thời đại của dữ liệu.

Mặc dù điều này mang lại cho chúng ta vô số cơ hội, việc chuyển hóa dữ liệu thành những thông tin chuyên sâu có ý nghĩa cũng là một thử thách. Pivot88 tận dụng AI và Business Intelligence để giúp bạn hiểu rõ hơn dữ liệu về chất lượng, chuỗi cung ứng và thị trường của mình.

Coworkers outside looking at tablet

Pivot88 cung cấp dịch vụ Phân tích & Diễn giải Dữ liệu được cá nhân hóa

  • Dự đoán rủi ro & xác định các cơ hội hiệu quả để cải thiện hiệu suất trong tương lai.
  • Hiểu xu hướng thị trường và so sánh các kết quả của bạn.
  • Đưa ra quyết định phân bổ tốt hơn, tối ưu hóa quy trình và xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này cho nhiều nguồn dữ liệu khác nhau

Dữ liệu Pivot88

Dữ liệu được thu thập trong quá trình kiểm tra chất lượng và kiểm toán nhà máy trong hệ thống Pivot88.

Tích hợp dữ liệu

Tích hợp các nguồn dữ liệu khác (về chất lượng, chuỗi cung ứng, sản xuất, v.v.).

Dữ liệu bên ngoài

Tích hợp dữ liệu Pivot88 với các nguồn dữ liệu bên ngoài (thời sự, dữ liệu khách hàng, v.v.) nhằm cung cấp thông tin tham khảo và mối tương quan.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Trò chuyện với một trong những Chuyên gia của chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi