Bắt đầu chương trình thử nghiệm của bạn ngay hôm nay

Phần mềm quản lý tuân thủ

Tính minh bạch và tuân thủ Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng.

Yêu cầu một bản demo

 

Phân loại & Cho điểm tùy chỉnh

Dễ dàng đánh giá và xếp hạng các nhà cung cấp với các tùy chọn phân loại và cho điểm dựa trên cấu hình của bạn.

 

Bảng điều khiển mạnh mẽ

Nhanh chóng lọc và sắp xếp các kết quả kiểm toán theo công ty để theo dõi nhanh tình trạng tuân thủ và ngày hết hạn.

 

Không gì là không thể

Chúng tôi nắm giữ giải pháp lý tưởng để xây dựng và quản lý các loại hình kiểm toán vô tận như kỹ thuật, xã hội, môi trường và hơn thế nữa!

Xây dựng và quản lý danh sách kiểm tra của riêng bạn

Hoàn toàn tùy chỉnh báo cáo kiểm toán bằng cách xây dựng danh sách kiểm tra của riêng bạn. Cấu hình mọi thứ từ giá trị điểm và màu sắc đến hình ảnh và nhận xét. Bạn có thể dễ dàng thêm ảnh và văn bản tham chiếu để hướng dẫn người đánh giá.

collage tablet with checklist photo icons and auditor
Audit report with results on tablet

Khám phá các vấn đề tiềm ẩn… trước khi quá muộn

 

Xác định các rủi ro tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng của bạn và đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn của công ty trước khi đặt hàng mới. Các đánh giá chuẩn hóa sẽ đảm bảo tính nhất quán và hạn chế tính chủ quan của quá trình. Tất cả các báo cáo đều có sẵn trong thời gian thực với điểm số tổng thể và điểm số từng phần rõ ràng.

Quản lý & Kiểm tra lại

Truy cập trang tổng quan kiểm toán của chúng tôi để biết tổng quan chi tiết về kết quả của công ty với các liên kết nhanh để xem, in và chia sẻ báo cáo đầy đủ.

Manage audits page with print function

 

Ngày hết hạn kiểm toán

có thể được tự động hóa dựa trên điểm đánh giá, và xếp loại cùng trạng thái giúp dễ dàng xác định và quản lý chúng.

 

Thông báo

có thể được cài đặt để nhắc nhở các bên liên quan về những thời hạn sắp tới và lên kế hoạch cho các cuộc kiểm toán lại.

Hợp tác với các nhà cung cấp

Pivot88 cung cấp nhiều Kế hoạch Hành động Khắc phục sự không tuân thủ & giải pháp bồi hoàn nhằm thúc đẩy sự hợp tác và minh bạch với các nhà cung cấp.

  • Chặn đứng vòng lặp không tuân thủ
  • Dễ dàng kích hoạt Báo cáo 8D
  • Đo lường mức độ thành công của các Kế hoạch hành động khắc phục
  • Đặt lịch kiểm toán theo dõi
Collage happy young woman holding device with reports
Collage lab test worker with lab test reports

Tất cả dữ liệu thử nghiệm phòng thí nghiệm của bạn đều được lưu trữ ở một nơi

 

Dễ dàng truy cập bảng điều khiển thống nhất và toàn diện bao gồm cả dữ liệu báo cáo thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, dữ liệu thử nghiệm riêng lẻ và báo cáo PDF với các tùy chọn. Giảm chi phí liên quan đến việc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và kiểm tra lại không cần thiết trong trường hợp thời gian tồn tại của thí nghiệm không tối ưu.

Bạn đã sẵn sàng cải thiện quy trình Tuân thủ chất lượng của mình?

Yêu cầu một bản demo miễn phí